Hvordan fortolker du de forskellige udbudstyper, og hvordan forholder du dig til tildelingskriterier når du skal afgive tilbud? Og hvad er gennemsigtighedsprincippet og ligebehandlingsprincippet? Savner du svar på spørgsmål som disse, så er UdbudsVagtens FAQ et godt sted at starte. FAQ’en er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig at navigere i udbudsjunglen, der for mange kan virke uoverskuelig.

Alternative tilbud

Alternative tilbud betyder, at ordregiver i et udbudsmateriale angiver at tilbudsgiverne har mulighed for at komme med løsningsforslag, der afviger fra det ordregiver egentlig har udbudt og beskrevet. Ved alternative tilbud skal de mindstekrav der er beskrevet i udbudsmaterialet dog fortsat overholdes.

Mer

Begrænset udbud

Begrænset udbud er én ud af to udbudsformer ordregiver frit kan vælge at anvende uanset, hvilket produkt/ydelse de udbyder (den anden udbudsform er "offentligt udbud").

Begrænset udbud kræver, at man som tilbudsgiver bliver prækvalificeret før man kan afgive tilbud. Et begrænset udbud er opdelt i to faser og udbudsprocessen starter med en prækvalifikationsrunde. Alle virksomheder får i denne fase mulighed for at vise om de egner sig til at løse opgave og udfra parametre som f.eks. referencer, omsætning og teknisk kapacitet prækvalificere ordregiver de virksomheder, der får lov til at afgive tilbud.

Mer